Saturday, 26 March 2016

शब्दांचा जोगवा

jogavaa.blogspot.com

शब्द घालतील । शब्दांचा जोगवा । प्रचितीच्या गावा । जाण्यासाठी..!

भूमिका-

     जीवनातील विविध अनुभवातून शिकत आपण एक माणूस म्हणून घडत जातो त्यानुसार आपलं लेखन घडत असतं. त्याच वेळी लेखन-प्रक्रियेमुळं आपण घडत असतो. आपलं व्यक्तित्व घडणंअधिक उन्नत होणं आणि आपलं लेखन अधिक सकसअधिक सखोल होणं या दोन्ही गोष्टी परस्परपोषक अशा आहेत.

     म्हणून सतत शब्दांशी सलगी करत लेखन-प्रक्रिया आतून अनुभवत राहावं. केव्हातरी प्रसन्न होऊन शब्द घालतील शब्दांचा जोगवा प्रचितीच्या गावा जाण्यासाठी.

      या भूमिकेतून वेळोवेळी लिहित राहिलेय.. ते लेख इथे सादर करतेय.
No comments:

Post a Comment